หลากคนคงเคยได้ยินว่า ความคิด นั้นเป็นสิ่งนำการกระทำของเรา และความคิดของเราจะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหาตัวเรา อิทธิพลของความคิดนั้นมีอย่างมหาศาล หากเชื่อเช่นนี้แล้ว “การคิดบวก”  ย่อมเป็นสิ่งที่ควรทำ

“การคิดบวก”   หรือ  Positive Thinking  เป็นการพยายามหามุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุมมองปกติที่เราเคยมองให้เป็นบวก เป็นการเพิ่มความสุข หรือทำให้ไม่ทุกข์มากขึ้นไปกว่าที่เป็นรวมทั้งเป็นการลดความทุกข์ลง

ผู้ที่ศึกษาเรื่องการคิดบวก มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจต่อระบบความคิดของคนเราทั่วไปว่า สมองของคนเรามักโฟกัสไปยังปัญหาตรงหน้ามากกว่าจะโฟกัสไปที่ภาพรวม การมองปัญหาเช่นนี้ทำให้เรื่องเล็กๆที่แก้ไขได้ง่ายดายอาจแปรสภาพกลายเป็นเรื่องใหญ่ และส่งผลรบกวนประสิทธิภาพในการตัดสินใจของคุณอีกด้วย  ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่า  “ความคิดเชิงลบ”  หากมีความคิดเชิงลบมากๆ จะทำให้กลายเป็นคนไม่กล้าเปลี่ยนแปลงและอาจพลาดโอกาสดีๆในชีวิต

แนวคิดในการคิดบวกให้ชีวิตมีความสุข

จากการศึกษามากมาย ยืนยันว่า ความคิดบวกเป็นเรื่องของกลไกสมองที่สามารถฝึกได้ หากมีความตั้งใจในการทำอย่างสม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัย การคิดบวกย่อมเกิดขึ้นได้

การคิดบวกเริ่มได้จากการ ยอมรับความเปลี่ยนแปลงมีคำแนะนำว่าให้ลองมองชีวิตว่าเป็นเหมือนกระแสแม่น้ำ เป็นธรรมชาติของโลกที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถมีความสุขได้  จากนั้นจงเรียนรู้ความหมายของความทุกข์ มองให้เห็นแง่บวกของความทุกข์จะพบว่าทุกความล้มเหลวคือบทเรียนที่มีคุณค่ามากที่สุด  และพัฒนาจิตใจของคุณไปสู่การมีจิตที่เมตตา ให้อภัย ลดละความขุ่นมัวในใจและสร้างบรรยากาศที่ดีให้คนรอบข้าง

แนวทางปฏิบัติไปสู่การเป็นคนคิดบวกที่ทำได้ง่ายๆ อาทิ การคิดบวกและการมองโลกในแง่ดีด้วยสายตาที่มองความเป็นจริง ไม่จำเป็นต้องพยายามมองโลกให้สวยงาม มีความคิดที่เป็นกลางโดยการลดความอคติ ควรมองหามิตรแท้ที่นิสัยร่าเริงแจ่มใสไว้สักคน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดด้านดี  ฝึกพูดประโยคเชิงบวก ทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุด แล้วเขียนบันทึกลงไปสั้น ๆและนั่งสมาธิเป็นการฝึกจิตใจให้ปล่อยวางความคิด

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่คิดบวกตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับผู้ที่คิดลบ  โดยผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเกิดขึ้นต่อร่างกาย การคิดบวกทำให้สุขภาพแข็งแรง  และมีการศึกษาพบว่า พลังแห่งการคิดบวกบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้  ในทางตรงกันข้ามหากมองโลกในแง่ร้ายหรือการคิดลบนั้นมีผลกับสุขภาพมีโอกาสที่ร่างกายจะทรุดโทรมกว่าคนที่มองโลกเชิงบวก   การคิดบวกยังมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน เพราะคนที่คิดบวกสามารถจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ดี  มีความเข้มแข็งของจิตใจมีมุมมองที่กว้างพอที่จะมองเหตุสาเหตุแห่งปัญหาได้อย่างรอบด้าน และ กล้าเผชิญความจริง และทำให้ทุกปัญหาที่เผชิญกลายเป็นโอกาส สุดท้ายนั้นจะสามารถค้นพบ กุญแจสู่ความสำเร็จ  ความสำเร็จจะกลายเป็นเรื่องง่ายและไม่ยาก

Comments are closed.

Post Navigation